Om JiWa Jinvall Inredningar AB®

NÅGRA ORD OM VÅRT FÖRETAG
JiWa® är ett företag som sedan starten 1970 specialiserat sig på förvaringslösningar till industrier, laboratorier, kontor, myndigheter och skolor.

Företaget har som målsättning att bli den naturliga leverantören då kunden vill lösa ett förvaringsbehov. Detta genom att erbjuda bästa produktsortimentet, hög kvalitet och en tydlig kommunikation med sina kunder.

Varje år levereras drygt 10 000 skåp varav närmare en tredjedel exporteras, huvudsakligen till Frankrike, Tyskland, Norge och Danmark.
Framförallt är det våra säkerhetsskåp/brandskåp för kemikalier, brandfarliga eller explosiva gaser och ämnen som har vunnit stora framgångar på exportmarknaden.

KUNDERNA ÄR VÅRA BÄSTA PRODUKTUTVECKLARE
En stor del av våra produkter har tagits fram på initiativ av våra kunder. Det är arkitekter, inredare eller brukare som ska lösa ett specifikt förvaringsproblem. De har berättat vilka behov de har eller vilken lösning de skulle vilja se, vilket vi ser som en mycket positiv utmaning.

TILL SIST
Vi på JiWa® vill tacka dig för att du visar intresse för våra produkter och hoppas att du finner den förvaringslösning som passar just dina behov. Vill du diskutera en speciallösning? Slå oss en signal eller maila så hjälper vi dig.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001
och miljöcertifierade enligt ISO 14001

Medlem i Brandskyddsföreningen