MILJÖ OCH HÅLLBARHET

MILJÖ OCH HÅLLBARHETSARBETE HOS JIWA

På JiWa värnar vi om miljön och strävar efter att främja en hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet är en naturlig del i det dagliga arbetet och därmed väl integrerat i våra verksamhetsprocesser. Vi arbetar ständigt för att minska den negativa miljöpåverkan där möjligheten finns, t.ex. genom transport, produktion, energi, avfall & material.
För att enklare kunna jobba utifrån dessa krav och göra mer medvetna och hållbara materialval bedöms JiWas produkter både i SundaHus och Byggvaruhusbedömningen.
Att värna om miljön är en självklarhet för oss på JiWa och vi hoppas att kunna inspirera er andra att verka i samma anda.

Byggvarubedömningen är ett gemensamt projekt inom bygg- och fastighets- branschen som arbetar för att göra byggnader mer miljövänliga, giftfria och ekologiskt hållbara. En bedömning görs baserat på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet och får sedan ett utlåtande som visar om produkten är ett hållbart alternativ eller ej.

 

De produkter som har granskats av BVB och fått godkänt har Byggvarubedömningens logotyp vid sig. Läs mer om BVB här.

SundaHus arbetar med lösningar som hjälper och stödjer företag i sitt arbete att fatta mer medvetna materialval samt att fasa ut farliga ämnen i produkter och byggnationer. Genom en miljödeklaration på kemisk ämnesnivå specificeras och granskas produktens innehåll och bedöms sedan enligt deras bedömnings-kriterier.

 

Alla av våra produkter som har genomgått prövning och fått godkänt har SundaHus logotyp vid sig. Läs mer om SundaHus här.

Bedömningsnivåer:

  Rekommenderad      Accepteras        Undvik

ISO 9001, ISO 14001

ISO 9001 och ISO 14001

På JiWa har vi ett aktivt arbete med både kvalitets- och miljöledningssystem. Vi är certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001, vilket är ett bevis på vårt åtagande att systematiskt jobba med kvalitet och ständiga förbättringar. Vi är även miljöcertifierade enligt ISO 14001.

JiWas Miljöpolicy

Hämta JiWas Miljöpolicy

JiWas Miljöpolicy

Hämta ISO Certifikat

Vi är med i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)