MILJÖ OCH HÅLLBARHET

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

MILJÖ OCH HÅLLBARHETSARBETE HOS JIWA

JiWa värnar om miljön och strävar efter att främja en hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet är en naturlig del i vårt dagliga arbete och därmed integrerat i våra verksamhetsprocesser. Vi arbetar ständigt för att minska den negativa miljöpåverkan där möjligheten finns, t.ex. genom transport, produktion, energi, avfall & material. För att enklare kunna jobba utifrån det och göra mer medvetna och hållbara materialval bedöms JiWas produkter i både SundaHus och Byggvaruhusbedömningen.
Att värna om miljön är en självklarhet för oss på JiWa och vi hoppas att kunna inspirera er andra att verka i samma anda.

Byggvarubedömningen är ett gemensamt projekt inom bygg- & fastighetsbranschen som vill göra byggnader mer miljövänliga, giftfria & ekologiskt hållbara. En bedömning görs baserat på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörs- ledet och får sedan ett utlåtande som visar om produkten är ett hållbart alternativ.

 

De produkter som har granskats av BVB och fått godkänt har Byggvarubedömningens logotyp vid sig. Läs mer om BVB här.

SundaHus arbetar med lösningar som hjälper och stödjer företag i sitt arbete att fatta mer medvetna materialval samt att fasa ut farliga ämnen i produkter och byggnationer. Genom en miljödeklaration på kemisk ämnesnivå specificeras och granskas produktens innehåll och bedöms sedan enligt deras bedömnings-kriterier.

 

Alla av våra produkter som har genomgått prövning och fått godkänt har SundaHus logotyp vid sig. Läs mer om SundaHus här.

Bedömningsnivåer:

  Rekommenderad      Accepteras        Undvik

ISO 9001 och ISO 14001

På JiWa har vi ett aktivt arbete med både kvalitets- och miljöledningssystem. Vi är certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001, vilket är ett bevis på vårt åtagande att systematiskt jobba med kvalitet och ständiga förbättringar. Vi är även miljöcertifierade enligt ISO 14001.

JiWas Miljöpolicy

Hämta JiWas
Miljöpolicy

ISO 9001 Certifikat

Hämta ISO Certifikat

Förpacknings- och tidnings insamlingen

Vi är med i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)