LÄNKAR

Avropa.se

Brandtest på RISE

Arbetsmiljöverket

Svenska brandskyddsföreningen

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
– Här finns alla regler kring förvaring av brandfarliga varor och gaser.

RISE – Research Institutes of Sweden
– Här finns våra certifierade produkter för förvaring av brandfarlig vara och även de provningsmetoder vi har testat efter.

Naturvårdsverket
– Här finns de regler som gäller för t.ex. uppsamling av miljöfarliga produkter.