Syraskåp

JiWa erbjuder ventilerade syraskåp av högtryckslaminat för att trygga en bra och säker förvaringslösning för dina frätande ämnen. Våra syraskåp lämpar sig utmärkt för laboratorier, sjukhus, skolor och industrier, tack vare noggranna och genomtänkta designer. Hos oss hittar du även multiriskskåp med avskilda delar för förvaring av olika ämnen som inte får komma i kontakt med varandra. Välj bland flera olika storlekar och utföranden för en optimal förvaring av frätande ämnen såsom syror och baser.
 

Hur ska frätande ämnen förvaras när det gäller syraskåp?

Syror och baser hör till gruppen frätande ämnen och bör förvaras i ventilerade syraskåp som tål frätande ämnen. Det är väl känt att syror och baser kan orsaka frätskador, men utöver det kan vätskorna även vara hälsovådliga och bidra till ökade skador t.ex. genom kemiska reaktioner vid en brand. Vid hantering av kemiska farliga produkter är det också viktigt att de förvaras i syraskåp oåtkomligt för obehöriga, så en genomtänkt och säker förvaring är därmed viktigt ur flera olika synpunkter. Observera att frätande kemikalier ska förvaras under midjehöjd, detta för att undvika att få vätskan över sig om man skulle tappa behållaren!

Läs mer under produktöversikten

JiWa Syraskåp

Förvaring av syror och baser

Multiriskskåp F30

Flera modeller syraskåp för syror och baser. Brandtestat 30 minuter enligt EN 14470-1.

Multiriskskåp F90

Brandtestat 90 minuter enligt EN 14470-1.

Multiriskskåp SK60 & SK90

Brandtestat upp till 90 minuter enligt EN 14470-1.

Ventilation i syraskåp

En god ventilation i syraskåpet på t.ex. skolor, laboratorier, sjukhus och i industrier skyddar personalen och är viktigt ur arbetsmiljösynpunkt. Förvarar du ämnen inomhus där hälsofarliga ångor och gaser kan avges från förpackningarna? Isåfall ska syrorna och baserna förvaras i ett väl ventilerat syraskåp. Väljer du ett brandsäkert syraskåp får du dessutom ett extra bra skydd.

Samförvaring

Syror och baser ska inte samförvaras, och ska heller inte förvaras tillsammans med annat, t.ex. brandfarliga vätskor, som de kan reagera med. Syror och baser kan reagera kraftigt med varandra vilket kan leda till stötkokning och kraftig värmeutveckling. Starka syror och organiska ämnen som kan skapa explosiva föreningar får inte heller samförvaras. Det är därför alltid nödvändigt att du undersöker om det finns risk för reaktioner mellan ämnena som ska förvaras tillsammans, så att risken för olyckor kan minimeras så mycket som möjligt. 

För de fall du vill förvara både syror och baser (alternativt brandfarliga kemikalier) tillsammans, men ändå avskilt på ett säkert sätt, så erbjuder vi på Jiwa olika förvaringslösningar. Exempelvis ett tvådelat syra- och basskåp eller en lösning med ett brandisolerat kemikalieskåp ovanpå ett syraskåp. Utöver det hittar du även brandsäkra Multiriskskåp med F30-avskiljning som är uppdelat i flera olika sektioner för möjligheten att förvara brandfarliga, korrosiva och giftiga ämnen i samma skåp, men ändå avskilt.

Läs gärna mer om våra syraskåp och multiriskskåp.

Varningsskyltar i närheten av syraskåp och annan förvaring

Hanterar du kemiska produkter i sådana mängder att det anses ha betydelse för säkerheten ska området och giftskåpet, som syraskåp även kallas, förses med skyltar för förbud, påbud och varningar för ämnena (om märkningen av de enskilda behållarna inte kan läsas utifrån). Detta skapar en säkerhet för personal, obehöriga samt räddningstjänsten vid händelse av brand. Mer om detta kan du läsa om i AFS 2011:19

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en lämplig förvaring för dina behov,  oavsett om du söker syraskåp för sjukhus, laboratorier, skolor eller industrier! Hos oss på Jiwa hittar du även andra typer av skåp, exempelvis gasolskåp