Kemikalielåda, brandsäker

Beskrivning

JiWa Kemikalielådor är brandtestade i 30 minuter, alternativt 90 minuter och uppfyller kraven i den Europeiska standarden EN 14470-1. Lådorna är utrustade med självstängande lådor som är uppställningsbara, men stängs automatiskt vid en temperaturstegring på 50°C i rummet. Stos (Ø100 mm) för inluft och anslutning till frånluft.

Lådorna är låsbara och 2 st nycklar medföljer.

Uppsamlingsvolym:
Generellt skall man kunna samla upp minst 10 %, dock alltid den största behållarens volym, (SÄIFS 2000:2 kap 6).

Tester
– Brandtestat i 30 minuter, alternativt 90 minuter enligt EN-standard 14470-1.

ART. NR: F30-7031T (brandsäkert 30 min)
UTV. MÅTT: H635 x B605 x D630 mm.
INV. MÅTT: H310 x B495 x D475 mm.
SKÅPS VOLYM: 30 liter
LÅDANS UPPSAMLINGS VOLYM: 20 liter
VIKT: 64 kg
ÖVRIGT: Ventilationsstos Ø100 mm. i rygg

ART. NR: F30-7032T (brandsäkert 30 min)
UTV. MÅTT: H635 x B1115 x D630 mm.
INV. MÅTT: H310 x B1000 x D475 mm.
SKÅPS VOLYM: 60 liter
LÅDANS UPPSAMLINGS VOLYM: 41 liter
VIKT: 108 kg
ÖVRIGT: Ventilationsstos Ø100 mm. i rygg

ART. NR: F90-791T (brandsäkert 90 min)
UTV. MÅTT: H670 x B635 x D615 mm.
INV. MÅTT: H460 x B490 x D380 mm.
SKÅPS VOLYM: 30 liter
LÅDANS UPPSAMLINGS VOLYM: 20 liter
VIKT: 155 kg
ÖVRIGT: Ventilationsstos Ø100 mm. i rygg

ART. NR: F90-792T (brandsäkert 90 min)
UTV. MÅTT: H670 x B1135 x D615 mm.
INV. MÅTT: H460 x B1000 x D380 mm.
SKÅPS VOLYM: 60 liter
LÅDANS UPPSAMLINGS VOLYM: 41 liter
VIKT: 240 kg
ÖVRIGT: Ventilationsstos Ø100 mm. i rygg

ART. NR: F30-7031T-PB
Perforerad bottenplatta till F30-7031T

ART. NR: F30-7032T-PB
Perforerad bottenplatta till F30-7032T

ART. NR: F90-791T-PB
Perforerad bottenplatta till F90-791T

ART. NR: F90-792T-PB
Perforerad bottenplatta till F90-792T

ISO 9001 Certifikat

Ladda ner produktblad – Brandsäkra kemikalielådor

Liknande produkter