Brandisolerade Kemikalieskåp

Beskrivning

JiWa Brandisolerade Kemikalieskåp är till förvaring av brandfarliga och giftiga kemikalier.
Det är testat av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut med avseende på ventilationen och G2006B med isolerad rygg är testat enligt SP metod 2369 med avseende på utvändig brand och klarat kravet för klass 1 (samma utvändiga brandtest som görs på skåp för brandfarlig vara i butik med glasdörrar).

JiWa Brandisolerade Kemikalieskåp har flyttbara hyllor med uppvikta kanter och slutna hörn för att förhindra avrinning vid spill. Dessa brandskåp kan också utrustas med ett uppsamlingstråg då man förvarar större dunkar. Skåpet är försett med ventilationskanal med utsugspunkter som gör att mellanrummet mellan alla hyllplan ventileras. Frånluftsstos på skåpets tak (Ø 100 mm).
Då större mängder brandfarlig vara hanteras se våra brandklassade kemikalieskåp F30, F60 eller F90. På vår samlingssida får du en översikt över våra olika kemikalieskåp.

Uppsamlingsvolym:
Generellt skall man kunna samla upp minst 10 %, dock alltid den största behållarens volym, (SÄIFS 2000:2 kap 6).

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) Provningar:
– Skåpet är testat med avseende på genomventilation och att utläckage av ångor från kemikalier inte kan ske. SP rapport 96E21227a.
– Modell G2006 med isolerad rygg är testad med avseende på utvändig brand enligt SP metod 2369. Inget invändigt brandprov har gjorts då skåpet ej är utrustat med dörrstängare. SP rapport 98B1,0718 rev.
– Stabilitet och hållfastighet enligt SS-EN 14073-3
– Säkerhetskrav enligt SS-EN 14073-2
– Hållfasthet rörliga delar enligt SS-EN 140747777
– Determination of strength and durability ISO 7170:2005
– Välgjordhet enligt SS83 90 30 utgåva 3
– Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet

ART. NR: G2006B
UTV. MÅTT: H2095 x B1000 x D600 mm.
INV. MÅTT: H1930 x B925 x D560 mm.
ANTAL HYLLOR: 5
VIKT: 145 kg
RITNING: 2D.pdf  2D.dwg  3D.dwg

ART. NR: G2004B
UTV. MÅTT: H2095 x B1000 x D450 mm.
INV. MÅTT: H1930 x B925 x D410 mm.
ANTAL HYLLOR: 5
VIKT: 125 kg
RITNING: 2D.pdf  2D.dwg  3D.dwg

ART. NR: G200
UTV. MÅTT: H2095 x B600 x D600 mm.
INV. MÅTT: H1930x B525 x D560 mm.
ANTAL HYLLOR: 5
VIKT: 125 kg
RITNING: 2D.pdf  2D.dwg  3D.dwg

ART. NR: G1204E
UTV. MÅTT: H1295 x B1000 x D450 mm.
INV. MÅTT: H1130 x B925 x D410 mm.
ANTAL HYLLOR: 3
VIKT: 85 kg
RITNING: 2D.pdf  2D.dwg  3D.dwg

ART. NR: G806G
UTV. MÅTT: H895 x B1000 x D600 mm.
INV. MÅTT: H730 x B925 x D560 mm.
ANTAL HYLLOR: 1
VIKT: 75 kg
RITNING: 2D.pdf  2D.dwg  3D.dwg

ART. NR: G804G
UTV. MÅTT: H895 x B1000 x D450 mm.
INV. MÅTT: H730 x B925 x D410 mm.
ANTAL HYLLOR: 1
VIKT: 60 kg
RITNING: 2D.pdf  2D.dwg  3D.dwg

ART. NR: G803G
UTV. MÅTT: H895 x B1000 x D300 mm.
INV. MÅTT: H730 x B925 x D275 mm.
ANTAL HYLLOR: 1
VIKT: 50 kg
RITNING: 2D.pdf  2D.dwg  3D.dwg

ART. NR: G803GLL
UTV. MÅTT: H800 x B1000 x D300 mm.
INV. MÅTT: H730 x B925 x D275 mm.
ANTAL HYLLOR: 1
VIKT: 50 kg
ÖVRIGT: Exkl. sockel, låg låsning samt 4 hål
i botten + skruv för montering på annat skåp.
RITNING: 2D.pdf  2D.dwg  3D.dwg

ART. NR: G803G.FAU
UTV. MÅTT: H800 x B1000 x D300 mm.
INV. MÅTT: H730 x B925 x D275 mm.
ANTAL HYLLOR: 1
VIKT: 50 kg
ÖVRIGT: Exkl. sockel och låg låsning för
montering på vägg.
RITNING: 2D.pdf  2D.dwg  3D.dwg

Tillbehör

ART. NR: KL
BENÄMNING: Elektroniskt säkerhetshandtag

ART. NR: G06
Tråghylla till djup 600 mm.
Uppsamlingsvolym: 9,8 liter
Kapacitet jämn belastning 80 kg

ART. NR: G04
Tråghylla till djup 450 mm.
Uppsamlingsvolym: 7,1 liter
Kapacitet jämn belastning 75 kg

ART. NR: G03
Tråghylla till djup 300 mm.
Uppsamlingsvolym: 4,7 liter
Kapacitet jämn belastning 70 kg

ART. NR: G066
Tråghylla till G200.
Uppsamlingsvolym: 5,1 liter
Kapacitet jämn belastning 60 kg

ART. NR: GL06
Uppsamlingstråg till djup 600 mm.
Uppsamlingsvolym: 44 liter

ART. NR: GL04
Uppsamlingstråg till djup 450 mm.
Uppsamlingsvolym: 31 liter

ART. NR: GL03
Uppsamlingstråg till djup 300 mm.
Uppsamlingsvolym: 20 liter

ART. NR: GL066
Uppsamlingstråg till G200.
Uppsamlingsvolym: 28 liter

ISO 9001 Certifikat

Ladda ner produktblad – Brandisolerade Kemikalieskåp

Liknande produkter