Kemikalieskåp och miljöskåp

Kemikalieskåp används vid förvaring av kemikalier och ämnen som utgör en hälso- eller arbetsmiljöfara. Med över 50 års erfarenhet av förvaringslösningar erbjuder vi bl.a. svensktillverkade kemikalieskåp och miljöskåp av högsta kvalitet till industrier, skolor, laboratorier och sjukhus. Vårt sortiment håller hög kvalitet och består av alltifrån enkla miljöskåp och brandsäkra skåp för kemikalier till certifierade brandklassade kemikalieskåp.
 

Vilket kemskåp ska jag välja?

Vilket kemikalieskåp eller miljöskåp du ska välja beror på faktorer som mängd kemikalier, sort, utrymningsvägar och om lokalen räknas som publik verksamhet. Naturligtvis spelar även den egna verksamhetens önskemål stor roll i valet av kemskåp. Kemikaliehanteringen ska följa regelverken från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), ArbetsmiljöverketKemikalieinspektionen och Naturvårdsverket.

Läs mer under produktöversikten

Brandisolerade Kemikalieskåp

Vårt mest sålda kemikalieskåp

Kemikalieskåp F30

Brandtestat 30 minuter enligt EN 14470-1.

Kemikalieskåp F30 med Glasdörrar

Brandtestat 30 minuter enligt EN 14470-1.

Kemikalieskåp F60

Brandtestat 60 minuter enligt EN-standard 14470-1

Kemikalieskåp F90

Brandtestat 90 minuter enligt EN-standard 14470-1

Kemikalielåda, brandsäker

Brandtestat 30 & 90 minuter enligt EN-standard 14470-1

JiWa Ei30 Kemikalieskåp

EI30-Avskiljande Kemikalieskåp

JiWa Syraskåp

Förvaring av syror och baser

JiWa Miljöskåp MF4M

Miljöskåp till icke brandfarliga kemikalier

Multiriskskåp F30

Flera modeller syraskåp för syror och baser. Brandtestat 30 minuter enligt EN 14470-1.

Multiriskskåp F90

Brandtestat 90 minuter enligt EN 14470-1.

Multiriskskåp SK60 & SK90

Brandtestat upp till 90 minuter enligt EN 14470-1.

Fatskåp F90

Brandtestat 90 minuter enligt EN 14470-1.

Brandskåp för samförvaring i butik

SP-Metod 2369, Version 6

Kemskåp kan utrustas med tillbehör som:

- Uppsamlingstråg vid händelse av läckage
- Dörrar som stängs automatiskt vid en temperaturstegring
- Flyttbara hyllor (tråghyllor)
- Insatser i PVC för hyllor och uppsamlingstråg
- Ventilationsfilter och fläktar

Brandsäkra kemikalieskåp

Våra brandisolerade kemikalieskåp, som är både ventilations- och brandtestade, är både ett bra och säkert val. Har du större mängder kemikalier eller en känslig miljö? Välj i så fall ett brandklassat kemskåp som uppfyller kraven enligt SS-EN 14470-1.

Standarden innebär att skåpet är godkänt i brandklass 30, 60 eller 90 och att kraven stämmer överens med MSB:s rekommendationer där det ställs krav på ei30 och ei60 avskiljning. De olika brandklasserna indikerar hur länge skåpet står emot brand och ger därmed tillräckligt med tid för utrymning, samtidigt som brandmännen får mer tid på sig att ta kontroll över branden.

Miljöskåp

I vissa fall där kemikalierna inte är brandfarliga, men giftiga, och man främst behöver tänka på uppsamling av spill samt ventilation, kan ett miljöskåp vara det bästa alternativet. I vårt sortiment hittar du ett svensktillverkat miljöskåp som inreds efter behov. Skåpet är helsvetsat och går att få med dörrar i härdat glas.

Det är viktigt att tänka på att du kan använda vårt miljöskåp för farligt avfall, men det är däremot inte avsett för att förvara brandfarlig vara. Förvaringsskåp ska enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2014:43 21 § ha fläktstyrd ventilation i de fall där hälsofarliga gaser eller ångor kan avges från behållare. Vårt miljöskåp ”MF4M” kan kopplas till en mekanisk takventilation.

Behöver ett kemskåp vara ventilerat?

I nästan samtliga fall skall kemikalieskåpet vara ventilerat då de flesta kemikalier avger skadliga ångor. Även om lukten inte är farlig kan den fortfarande innebära ett arbetsmiljöproblem. Ibland räcker dörrarnas luftöppningar för fabriksförslutna behållare, men i många fall läcker ångor genom förpackningarna och därför ska kemskåpet oftast utrustas med en teknisk ventilationsanordning. Enligt Arbetsmiljöverkets regler i författningssamling AFS 2014:43: ”Förvaringsskåp och förråd inomhus ska ha fläktstyrd ventilation när hälsofarliga gaser eller ångor kan avges från behållare”. Läs mer om Kemiska arbetsmiljörisker i AFS 2014:43(pdf).

JiWa erbjuder ventilationsutrustning och fläktar till kemikalieskåp – för säker, tillförlitlig och användarvänlig kemikalieförvaring.

Samförvaring av ämnen

Det är viktigt att du är noggrann med att inte förvara produkter som kan reagera med varandra tillsammans i kemikalieskåpet, som t.ex. baser och syror. Dessa frätande ämnen bör i de flesta fall förvaras åtskilda i separata syraskåp som är anpassade för detta. Det är heller inte tillåtet att förvara exempelvis brandfarliga gaser i samma utrymme som brandfarliga vätskor, eller andra ämnen som är giftiga eller oxiderande.

Regler & Tillstånd

Tillstånd krävs i många fall vid hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva varor. Tillståndet söks, med vissa undantag, i den kommun där verksamheten bedrivs och syftet är att göra det enklare att kontrollera en säker hantering i enlighet med lagstiftningens krav. Reglerna kring när tillstånd för hantering av brandfarliga vara krävs handlar främst om mängden brandfarlig vätska som ska förvaras. Information om när tillstånd krävs kan ni läsa i MSBs föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Vi vägleder dig rätt

Varje förvaringssituation är unik och kräver en egen bedömning. Tveka inte att kontakta oss så går vi igenom vilken typ av kemikalier du vill förvara, mängd, placering och allt som behövs för en trygg och kvalitetssäkrad kemikalieförvaring. Vi kan också skräddarsy en lösning utifrån dina önskemål gällande storlek och funktion. Vi ser fram emot att vägleda dig rätt!