Gasskåp för utomhusbruk

JiWa Utomhusgasskåp är tillverkat av galvaniserad plåt för förvaring av gasflaskor. Galvaniseringen skyddar skåpen från korrosion. Skåpen är ventilerade med öppningar för självdrag. Cylinderlås inkl. 2 nycklar.

Enligt Räddningsverkets föreskrifter 1998:7 skall gasflaskor förvaras enligt följande:
– Utrymme för hantering av brandfarliga gaser skall vara väl ventilerat.
– Förvaras i ett utymme där obehöriga ej har tillträde (låst utrymme).

Obeservera att det i vissa fall finns begränsningar i hur nära byggnad och öppningar i byggnad gas får placeras. Exempelvis måste det vara säkerhetsavstånd på 3 meter från öppningar i skolbyggnad där det är en EI30-avskiljande vägg.

SP Provningar:

– Skåpet är testat med avseende på säkerhet, styrka, hållbarhet och stabilitet enligt EN 16121.
RISE rapport 9F026819A.

– Möbelfaktas Kategori 2 på ytors tålighet.
RISE rapport 9F026819C.

ART. NR: USG 2050
UTV. MÅTT: H2050 x B960 x D476 mm
INV. MÅTT: H1900 x B954 x D450 mm.
VIKT: 80 kg

ART. NR: USG 1050
UTV. MÅTT: H1050 x B960 x D476 mm
INV. MÅTT: H900 x B954 x D450 mm.
VIKT: 45 kg

ART. NR: USG 730
UTV. MÅTT: H730 x B700 D 400 mm.
INV. MÅTT: H645 x B694 x D390 mm.
VIKT: 30 kg

Tillbehör

ART. NR: USGH
Hylla till USG 1050 & 2050

Kategori: