Brandskåp

Hos JiWa hittar du certifierade och testade brandskåp som håller över tid. Vi levererar brandisolerande och brandklassade skåp av hög kvalitet. Har du några frågor om våra modeller eller vill du diskutera en speciallösning är du alltid välkommen att kontakta oss, så vägleder vi dig rätt.

Vad är ett brandskåp?

”Kärt barn har många namn” men vad gäller brandskåp är det ett kärt namn på ett skåp som betyder olika för olika människor. Det kan exempelvis vara ett skåp för brandsläckningsutrustning, ett kassaskåp eller ett skåp för brandfarlig vara.

Läs mer under produktöversikten

Brandisolerade Kemikalieskåp

Vårt mest sålda kemikalieskåp

Kemikalieskåp F30

Brandtestat 30 minuter enligt EN 14470-1.

Kemikalieskåp F30 med Glasdörrar

Brandtestat 30 minuter enligt EN 14470-1.

Kemikalieskåp F60

Brandtestat 60 minuter enligt EN-standard 14470-1

Kemikalieskåp F90

Brandtestat 90 minuter enligt EN-standard 14470-1

Kemikalielåda, brandsäker

Brandtestat 30 & 90 minuter enligt EN-standard 14470-1

Multiriskskåp F30

Flera modeller syraskåp för syror och baser. Brandtestat 30 minuter enligt EN 14470-1.

Multiriskskåp F90

Brandtestat 90 minuter enligt EN 14470-1.

Multiriskskåp SK60 & SK90

Brandtestat upp till 90 minuter enligt EN 14470-1.

Brandskåp för samförvaring i butik

SP-Metod 2369, Version 6

JiWaSafe Brandskåp i butik

Brandavskiljande skåp SP-Metod 2369 Klass 1

Vad används ett brandsäkert skåp till?

Ett brandsäkert skåp används i alla miljöer där brandfarliga och giftiga ämnen förvaras. Skåpen används för att förhindra och begränsa en eventuell brand. Skåpens utformning skiljer sig åt beroende på vad som ska förvaras och i vilken kvantitet. Ett bra första steg är att specificera vilket behov ni har just nu och på lite längre sikt. Sedan kan vi gemensamt diskutera vilken skåpstyp, säkerhetsnivå och ventilationsslösning som ni behöver, vilken inredning ni önskar och låsanordning m.m.

Standarder & tester

Skåpen har olika klassificeringar beroende på hur länge de står emot brand. MSB rekommenderar bland annat SP metod 2369 och EN 14470-1. I den sistnämnda ryms tre olika nivåer, vilket indikerar hur många minuter skåpet står emot brand (30, 60 och 90 minuter).

Hos oss på Jiwa hittar du flera brandskåp som uppfyller EN 14470-1 standarden.  I de flesta fall räcker F30 väl. I vissa fall krävs F60, exempelvis vid förvaring av brandreaktiva produkter. Standarden ställer även krav på att  exempelvis dörrarna och ventilation stänger automatiskt vid brand. Dörrarna skall dock alltid hållas stängda då skåpet inte används (detta gäller alla brandskåp).  

För brandskåp i SP 2369 gäller att det brandavskiljande skåpet skyddar vid brand och är godkänt för förvaring av brandfarlig vätska och aerosoler. Notera att samförvaring av vätska och aerosoler inte är tillåtet i de versioner där man använder ”klass 1”. 

Den senaste utgåvan av SP2369 är nummer 6 i ordningen. Skåp som är testade enligt denna metod samt SPCR 102 får förvara brandfarlig vätska och aerosoler tillsammans. Du kan alltid höra med oss om du är osäker på vad som gäller för dina behov.

Brandsäkra skåp i vårt sortiment

Hos oss på JiWa hittar du olika typer av brandsäkra skåp som tagits fram för att möta olika behov på marknaden:

Brandskåp för kemikalier och gaser

Vårt expertområde är brandsäker förvaring i kemikalie- och gasskåp. Vi har i de allra flesta fall ett brandsäkert skåp som matchar dina behov – även för brandsäker förvaring av syror och baser.

Kom direkt till:
Kemikalieskåp
Gasförvaring

Brandskåp för brandfarliga vätskor i butik: Brandavskiljande skåp

För många är brandskåp ett brandsäkert skåp där man förvarar brandfarliga produkter i butiker för försäljning. Vi kallar det för brandavskiljande skåp.

Kom direkt till:
Brandavskiljande skåp

Brandsäkra skåp för förvaring av viktiga dokument

Många använder ordet brandskåp eller kassaskåp för skåp där de vill förvara dokument, värdehandlingar eller andra viktiga ting på ett brandsäkert sätt. För denna typ av förvaring har vi olika sorters brandskyddande skåp, bland annat brandklassade dokumentskåp.

Kom direkt till:
Förvaringsskåp och övrig förvaring

Specialskåp för förvaring av brandutrustning

Det finns brandsäkra skåp som fungerar som ett specialskåp för att förvara brandutrustning. Denna produktkategori hittar du tyvärr inte hos oss på JiWa.

Vi ser fram emot vårt samarbete

Om du har några funderingar kring ett specifikt brandskåp eller vill diskutera vilka modeller som uppfyller era krav är du alltid välkommen att kontakta oss. Ända sedan starten på 1970-talet har vi tagit fram förvaringslösningar som matchar våra kunders behov. Skulle ni behöva en skräddarsydd lösning ser vi till att göra allt vi kan för att tillgodose detta.