Brandavskiljande skåp

Hos JiWa hittar du säkra och hållbara brandskåp för butik och andra försäljningsställen. Vi levererar brandskåp som är brandklassade enligt SP-metod 2369.
Vi har två modeller, i båda är det tillåtet att förvara såväl brandfarliga vätskor som brandfarliga Aerosoler. I SP 2369 klass 1 får ej brandfarliga vätskor och
aerosoler förvaras i samma brandklassade skåp. I brandavskiljande skåp enligt SP 2369, version 6 är samförvaring tillåten.

Läs mer under produktöversikten

Brandskåp för samförvaring i butik

SP-Metod 2369, Version 6

Olika brandavskiljande skåp för butik

Brandavskiljande skåp enligt SP-metod 2369

Man kan säga att brandavskiljande skåp är ett kemikalieskåp för butik. SP Metod 2369 är en provningsmetod som används för brandklassade skåp vid förvaring av brandfarlig vara. Skåpen ska vara monterade och tillverkade i material som möter kraven beträffande hållfasthet samt in- och utvändig brandpåverkan.

Syftet med testet är att kunna göra en brandteknisk utvärdering av brandskåpen. Testen bedömer förmågan att motstå interna och/eller externa bränder. Det har nyligen kommit en ny utgåva med skärpta krav. Båda testmetoderna ger godkända certifieringar, dock ger den nya möjlighet till samförvaring av aerosoler och vätskor, medan den gamla inte gör det. Nedan presenteras de två varianterna.

Brandavskiljande skåp klass 1 enligt SP-metod 2369

Skåp som är testade enligt den tidigare versionen av Metod 2369 är märkta Klass 1. Testet utförs genom att en brand startas framför respektive vid sidan om skåpet. Efter 10 minuter släcks branden framför skåpet och efter 20 minuter släcks branden vid sidan om skåpet. Skåpen skall vara försedda med självstängande dörrar enligt EN 1154. Brandskåp som klarar detta test får en certifiering som innebär att det brandavskiljande skåpet skyddar vid brand och är godkänd för förvaring av brandfarlig vätska eller aerosoler, dock inte för förvaring i samma brandskåp.

Vårt brandklassade skåp enligt skåp SP Metod 2369 – Klass 1

Brandavskiljande skåp enligt SP-metod 2369 Version 6  

År 2018 uppdaterades SP Metod 2369 med utgåva 6. I denna version hade några av kraven uppdaterats och skärpts. Följden blev att skåp som är testade enligt denna metod, och som har certifieringen SPCR 102, även är godkända för samförvaring av brandfarlig vätska och aerosoler. Två krav är att skåpen ska vara försedda med självstängande dörrar enligt EN 1154 samt gångjärn enligt kraven i tabell 1 i EN 1935:2002 eller motsvarande.

Vårt brandavskiljande skåp enligt SP-metod 2369 – Utgåva 6

Kontakta oss om brandavskiljande skåp

Har du frågor eller funderingar kring brandavskiljande skåp för butik eller andra försäljningslokaler är du välkommen att kontakta oss. Tillsammans kommer vi fram till en lösning matchar de behov du har. Välkommen med din förfrågan!