Brandavskiljande skåp

Brandskåp för butik. Vi levererar brandskåp som är brandklassade enligt SP-mtod 2369. Vi har två modeller, i båda är det tillåtet att förvara såväl brandfarliga vätskor som brandfarliga Aerosoler. I SP 2369 klass 1 får ej brandfarliga vätskor och Aerosoler förvaras i samma brandklassade skåp. I brandavskiljande skåp enligt SP 2369, version 6 är samförvaring tillåten.

Vad är ett brandavskiljande skåp för butik?

Brandavskiljande skåp för butik SP metod 2369

Man kan i detta fall säga att brandavskiljande skåp är ett kemikalieskåp för butik. SP Metod 2369 är en provningsmetod som används för brandklassade skåp vid förvaring av brandfarlig vara. Skåpen ska vara monterade och tillverkade i material som möter kraven beträffande hållfasthet samt in- och utvändig brandpåverkan. Syftet med testet är att kunna göra en brandteknisk utvärdering av brandskåpen och dess förmåga att motstå interna och/eller externa bränder. Det har nyligen kommit en ny utgåva med skärpta krav. Båda testmetoderna ger godkända certifieringar, dock ger den nya möjlighet till samförvaring av aerosoler och vätskor, medan den gamla inte gör det.

 

Brandavskiljande skåp SP Metod 2369 – Klass 1
Skåp som är testade enligt den tidigare versionen av Metod 2369 är märkta Klass 1. Testet går till genom att en brand startas framför resp. vid sidan om skåpet. Efter 10 minuter släcks branden framför skåpet och efter 20 minuter släcks branden vid sidan om skåpet. Skåpen skall vara försedda med självstängande dörrar enligt EN 1154. Brandskåp som klarar detta test får en certifiering som innebär att det brandavskiljande skåpet skyddar vid brand och är godkänd för förvaring av brandfarlig vätska eller aerosoler, dock inte för förvaring i samma brandskåp.

Vårt brandklassade skåp enligt skåp SP Metod 2369 – Klass 1
https://www.jiwa.se/kemikalie-och-gasforvaring/brandskap/jiwasafe-brandskap-for-butik/

 

Brandavsiljande skåp SP Metod 2369 – SPCR 102:2019 – utgåva 6
2018 uppdaterades SP Metod 2369 med utgåva 6 där några av kraven har skärpts, vilket innebär att skåp testade enligt denna metod och som har certifieringen SPCR 102 även är godkända för samförvaring av brandfarlig vätska och aerosoler. Skåpen ska vara försedda med självstängande dörrar enligt EN 1154 samt gångjärn enligt kraven i tabell 1 i EN 1935:2002 eller motsvarande.

Vårt brandklassade skåp enligt skåp SP Metod 2369 – SPCR 102:2019 – utgåva 6
https://www.jiwa.se/kemikalie-och-gasforvaring/brandskap/jiwasafe-brandskap-i-butik-/