Batteriskåp

På JiWa erbjuder vi två modeller av batteriskåp för ökad säkerhet vid förvaring och laddning av batterier.

  • F90 brandklassat batteriskåp för den som vill ha den högsta säkerheten i exempelvis känsliga miljöer. Kan utrustas med släcksystem, larm m.m.
  • Brandisolerat och brandtestat batteriskåp utrustat med larm, perforerade hyllor, indragen el och grenuttag med överspänningsskydd.

 

Det finns tre risker med litiumjonbatterier: 

1. Termisk rusning

Kan ge upphov till brand i själva batteriet. En termisk rusning ger upphov till en accelererande temperaturökning. Denna kan bromsas via kylning men inte stoppas förrän energin är förbrukad. Rusningen kan även orsakas av mekanisk eller elektrisk påverkan, kortslutning i battericell eller värmeexponering

2. Utsläpp av farliga gaser

Utsläpp av gaser från batteriet kan vara giftiga, självantändande/explosiva eller förvärra brandförloppet.

3. Återantändning av brunnet batteri

Ett brunnet batteri som inte kylts tillräckligt kan innebära att en brand startas som redan släckts.

Läs mer under produktöversikten

För att förhindra brand och termisk rusning i batterier, tänk på att:

– Endast använda godkända laddare
– Ej låta fulladdade batterier laddas långa perioder
– Skydda mot mekaniska skador och inte använda skadade batterier
– Skydda batterierna mot fukt
– Skydda mot brand genom att inte ha brännbart material i närheten av batterier som står på laddning.

 

Genom att ladda batterierna i ett batteriskåp undviker du riskerna ovan. Har du frågor om batteriskåp? Välkommen att kontakta oss!

 

För mer heltäckande information:
MSB – Litiumbatterier
Vägledning, räddningsinsats där litiumjonbatterier förekommer (Pdf)