Batteriskåp

Hos JiWa hittar du två modeller av batteriskåp för laddning och förvaring med höga säkerhetskrav.

 • F90 brandklassat batteriskåp för dig som söker efter en betydligt högre säkerhet i exempelvis känsliga miljöer. Skåpet kan utrustas med släcksystem, larm m.m.
 • Brandisolerat och brandtestat batteriskåp utrustat med larm, perforerade hyllor, indragen el och grenuttag med överspänningsskydd.

Ibland går skåpen under benämningarna ”batteriladdningsskåp” och ”laddskåp för batterier”. Mer information finns under produktöversikten.

Batteriskåp F90

Brandtestat 90 minuter enligt EN 14470-1.

Brandisolerade Batteriskåp

Brandtestat enligt SP metod 2369.

Batteriskåp för laddning & förvaring

Det finns tre risker med litiumjonbatterier. Du kan minska riskerna med ett för ändamålet framtaget batteriskåp för laddning och förvaring. Riskerna är:

 1. Termisk rusning

Kan ge upphov till brand i själva batteriet. En termisk rusning ger upphov till en accelererande temperaturökning. Den kan bromsas via kylning och hindras från öppen eld men inte stoppas förrän energin är förbrukad. Rusningen kan även orsakas av mekanisk eller elektrisk påverkan, kortslutning i battericell eller värmeexponering

 1. Utsläpp av farliga gaser

Utsläpp av gaser från batteriet kan vara giftiga, självantändande/explosiva eller förvärra brandförloppet.

 1. Återantändning av brunnet batteri

Ett brunnet batteri som inte kylts tillräckligt kan innebära att en brand startas som redan släckts.

Förhindra brand & termisk rusning genom att:

 • Endast använda godkända laddare
 • Ej låta fulladdade batterier laddas långa perioder
 • Skydda mot mekaniska skador och inte använda skadade batterier
 • Skydda batterierna mot fukt
 • Skydda mot brand genom att inte ha brännbart material i närheten av batterier som står på laddning

Minska riskerna för brand & termisk rusning genom att:

 • Ladda batterierna brandavskilt
 • Ladda i för ändamålet avsedda skåp

Mer information om litium-/litiumjonbatterier

För mer heltäckande information kan du besöka:
MSB – Litiumbatterier
Vägledning, räddningsinsats där litiumjonbatterier förekommer (Pdf)

Vi vägleder dig till rätt batteriladdningsskåp

Genom att ladda batterierna i ett särskilt förvarings- och laddskåp kan du bocka av många av punkterna för att förhindra brand och termisk rusning. Har du några frågor om våra batterladdningsskåp eller hur vi kan hjälpa till med förvaringen? Välkommen att kontakta oss, så vägleder vi dig rätt!