Artiklar

Förvaring av gasolflaskor

En säker förvaring av gasolflaskor bör vara ett prioriterat område för samtliga arbetsplatser som förvarar och hanterar gasoltuber. Detta då hanteringen kommer med ett antal risker om den inte sköts på rätt sätt. Gasoltuberna kan läcka, explodera eller antändas, vilket kan få stora konsekvenser. Vid en eventuell brand ökar trycket rejält i tuberna och kan i värsta fall leda till explosion. Om du arbetar proaktivt och har en väl genomtänkt strategi för gasolförvaringen har du kommit en bra bit på vägen mot en säker förvaring.

Vad ska gasolflaskorna skyddas ifrån?

En säker förvaring ska skydda gasolflaskorna vid:

  • Brand
  • Korrosion
  • Läckage
  • Temperaturväxlingar
  • Explosion

Hur kan en säker förvaring se ut?

Om du ska förvara gasflaskor rekommenderar vi att använda ett väl ventilerat och brandklassat gasskåp. Skåpet skyddar gasoltuberna från ovan nämnda risker, samtidigt som det underlättar för räddningstjänsten om de behöver rycka ut vid en ev. olycka. Det är även viktigt att obehöriga inte kan få tillgång till gasoltuberna.

Vi på Jiwa har flera gasskåp att välja mellan för såväl inomhus- som utomhusbruk. Vi erbjuder alltifrån oisolerade skåp till brandklassade EI60 gasskåp. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du vill diskutera en lämplig lösning för förvaring av gasolflaskor i er verksamhet. Då går vi igenom parametrar som storlek, brandklass, ventilation, er förvaringsmiljö samt vilken konstruktion som skulle passa ert behov.

Förvaring av gasflaskor – Regler

Vilka regler finns det för förvaring av gasflaskor och vad behöver man ta hänsyn till vid förvaringen? Här följer några viktiga punkter.

Varningsskyltar

Det ska vara tydligt för personal och besökare var gasol förvaras. Det är något som både Arbetsmiljöverket och MSB trycker på i sina föreskrifter. Du har säkert lagt märke till varningsskyltar med texten ”Gasflaskor förs i säkerhet vid brandfara” vid utrymmen där gasolflaskor förvaras.

Tillstånd

I regel behöver du tillstånd om du förvarar brandfarliga och explosiva varor. Det söks vanligtvis hos kommunen. Läs mer om tillstånd för brandfarliga och explosiva varor hos MSB.

Ventilaton & avskiljning

När det kommer till förvaring av gasolflaskor är det viktigt att förvaringen sker i ett välventilerat utrymme. Vilken typ av ventilationslösning gasskåpen kommer med är beroende på modell och förvaringsutrymme. Notera att en s.k. ”EX-klassad fläkt” krävs vid mekanisk ventilering av brandfarlig gas.

Det ställs även ofta olika krav på brandteknisk avskiljning, i praktiken innebär det vanligtvis att gasskåpet ska vara brandtestat enligt EI30 och EI60. Reglerna skiljer sig åt något beroende på om verksamheten i fråga är publik eller icke-publik.

Skriv ned behovet – en bra start!

Ett bra steg mot att hitta rätt gasolförvaring är att skriva ned och precisera vilket behov ni har. Reflektera gärna över följande punkter, så blir det enklare komma fram till rätt förvaringslösning.

  • Hur mycket gasol ska förvaras?
  • Ska gasolen förvaras inomhus- eller utomhus?
  • Är ni en publik eller icke-publik verksamhet?
  • Vad är säkerhetsavståndet till utrymningsvägar?
  • Vad är säkerhetsavståndet till öppningar i byggnaden?

Gasolens egenskaper

Gasol är en brännbar och färglös gas som framställs genom raffinering av råolja. Det är det gemensamma ”försäljningsnamnet” för propan och butan. Gasol är i sin naturliga form luktfri, men av säkerhetsskäl tillförs ett luktämne för att uppmärksamma omgivningen på en eventuell läcka. Hur stort trycket är i gasolflaskan beror på temperaturen runt om. Förvaras gasolflaskan i rumstemperatur är trycket i flaskan cirka 8 bar. En flaska brukar fyllas till 80 % av sin totala volym.