Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen (BVB) är ett gemensamt projekt i bygg- och fastighetsbranschen som arbetar för att göra byggnationer mer miljövänliga, giftfria och ekologiskt hållbara.
En bedömning görs baserat på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet och får sedan ett utlåtande som visar om produkten är ett hållbart alternativ.

Alla våra produkter som har genomgått bedömning och fått godkänt har Byggvarubedömningens logotyp vid sig.
Önskar ni ytterligare information så tveka inte att fråga. Läs mer om Byggvarubedömningen här.

Bedömningsnivåer:

  Rekommenderas           Accepteras           Undviks