Brandisolerade Förvaringsskåp

Förstärkt förvaringsskåp

Förvaringsskåp 84

Helsvetsat Arkivskåp

Verkstadsskåp MF4

Ett kraftigt verkstadsskåp

Förvaringsskåp 84G

Arkivskåp med Glasdörrar

Kombiskåp

Tvådelat kombiskåp - Städskåp eller klädskåp

Brandisolerade Kemikalieskåp

Vårt mest sålda kemikalieskåp

Batteriskåp F90

Brandtestat 90 minuter enligt EN 14470-1.

Brandisolerade Batteriskåp

Brandtestat enligt SP metod 2369.

Kemikalieskåp F30

Brandtestat 30 minuter enligt EN 14470-1.

Kemikalieskåp F30 med Glasdörrar

Brandtestat 30 minuter enligt EN 14470-1.

Kemikalieskåp F60

Brandtestat 60 minuter enligt EN-standard 14470-1

Kemikalieskåp F90

Brandtestat 90 minuter enligt EN-standard 14470-1

Kemikalielåda, brandsäker

Brandtestat 30 & 90 minuter enligt EN-standard 14470-1

Ei30 Avskiljande Gas- och Gasolskåp

EI30 för brandfarliga gaser

Gasskåp – G30

Brandtestat 30 minuter enligt EN 14470-2

Gasskåp – G90

Brandtestat 90 minuter enligt EN 14470-2

Gasskåp för utomhusbruk

Självventilerade Gasskåp utomhus

Gascontainer GC1700

Gascontainer för utomhusbruk

Ei30 Gasskåp – utomhus

EI30 för brandfarliga gaser

Ei60 Gasskåp – utomhus

EI60 för brandfarliga gaser

Ei60 Kemikaliecontainer – utomhus

EI60 för brandfarliga kemikalier

Oisolerade Gasskåp – utomhus

EI30 för brandfarliga gaser

Utomhusskåp

Av galvaniserad plåt för utomhusförvaring

Kemikaliecontainer KC1700

Kemikaliecontainer för utomhusbruk

Brandavskiljande gas/gasolskåp Ei60

EI60 för brandfarliga gaser

Förrådscontainer FC1700

Robust container för utomhusbruk

JiWa Ei30 Kemikalieskåp

EI30-Avskiljande Kemikalieskåp

JiWa Syraskåp

Förvaring av syror och baser

JiWa Miljöskåp MF4M

Miljöskåp till icke brandfarliga kemikalier

Multiriskskåp F30

Flera modeller syraskåp för syror och baser. Brandtestat 30 minuter enligt EN 14470-1.

JiWa Återvinningsskåp, två modeller

Återvinningsskåp med snett och platt tak.

Multiriskskåp F90

Brandtestat 90 minuter enligt EN 14470-1.

Multiriskskåp SK60 & SK90

Brandtestat upp till 90 minuter enligt EN 14470-1.

Fatskåp F90

Brandtestat 90 minuter enligt EN 14470-1.

Brandskåp för samförvaring i butik

SP-Metod 2369, Version 6

JiWaSafe Brandskåp i butik

Brandavskiljande skåp SP-Metod 2369 Klass 1

JiWa specialtillverkade skåp

Kundanpassade lösningar

Upphängningskrok och verktygspaneler

Paneler med 9 mm fyrkantshål

Samlaren Återvinningsskåp

Insamling av elektronik mm

Återvinningsvagn

Insamling av elektronik mm

Brandklassade Dokumentskåp

Kraftigt och brandsäkert dokumentskåp

Brandklassade Vertikalskåp

Brandsäkra hängmappsskåp

Inbrottsfördröjande skåp

Robusta skåp i stålplåt

Säkerhetsskåp

Provade säkerhetsskåp

Nyckelskåp

Nyckelskåp och nyckelsäkerhetsskåp

Fläktar och ventilation av skåp

Fläktar och ventilation av skåp.

Kemikaliecontainrar

Brandklassade Kemikaliecontainrar för inom- och utomhusbruk

Gascontainrar

För inom- och utomhusbruk

JiWa Brandsäkert fatskåp F60

Brandklassade Kemikaliecontainrar

Nödduschar

Nödduschar för många ändamål

Ögonduschar

Ögonduschar för golv- och väggmontering

Miljösäker hantering

Kontakta oss med dina önskemål