Förvaringsskåp och övrig förvaring

Arkivskåp, verktygsskåp, verkstadsskåp, brandisolerade förvaringsskåp, dokumentskåp, säkerhetsskåp, kassaskåp och övriga typer av plåtskåp för allmänförvaring.