Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen är ett gemensamt projekt i byggbranschen för att göra byggnationer
mer miljövänliga och ekologiskt hållbara.

Varje produkts alla delar gås igenom och granskas och bedöms utifrån innehåll och hållbarhet.
Produkten får sedan ett utlåtande som visar att den är ett hållbart alternativ.

Alla av våra produkter som har genomgått prövning och fått godkänt har Byggvarubedömningen’s logotyp vid sig.

Önskar ni ytterligare information så tveka inte med att fråga.