Förvaringsskåp och övrig förvaring

Arkivskåp, verktygsskåp, verkstadsskåp, brandisolerade förvaringsskåp, dokumentskåp, säkerhetsskåp, kassaskåp och övriga typer av plåtskåp för allmänförvaring.

Kemikalie- och Gasförvaring

Säkerhetsskåp för farliga produkter så som miljöskåp, brandskåp, kemikalieskåp, brandavskiljande skåp för brandfarlig vara, syraskåp, gasskåp och gasoloskåp.

Diskar och Terminalbord

Receptionsdiskar, informationsdiskar och mottagningsdiskar för ett trendigt och trevligt mottagande.